Boende på reseuppdrag är inte alltid de glamorösaste och vänskapen sätts ibland på prov.
Den här typen av arbeten är inte för vem som helst!

Always in a good mood Alltid på gott humör!

I husvagnen:

Who said it's easy? Vem sa att det skulle vara lätt?

 

 Dagligt kontorsarbete.

 Kafferast

 Morgon igen!

 I sängen

Fritid:

 I bussen

Besök i underjorden!

 Kvinnligt arbete

 Studier