ADRESS: E-Post: Mobil:
Örngränd 3
681 43 Kristinehamn
kleab@klaveness.nu 070-598 72 66


 

1989 KLEAB Klaveness & Lund Elektriska AB grundas av Thor Klaveness och Anders Lund.Företaget var då ett renodlat elserviceföretag.
   
1990 startade KLEAB larminstallationsverksamhet varvid företaget nu erbjuder både el och larminstallationer.
   
1992  Anders Lund lämnar företaget för att arbeta som ämneslärare på AMS. I samband med detta ändrar företaget
senare sitt namn till KLEAB Klaveness Larm & Elteknik AB.
   
1994  Thor Klaveness erlade prov som FF-sakkunig enligt RUS130 Inbrottslarm
   
1995  KLEAB delar upp sin verksamhet i biföretag.
Viss produktion av larmcentraler bedrivs i bifirma GARDE Produktion AB.
GARDE Produktion ombildas till ett fristående AB under namnet GARDE Malmö AB, till VD i bolaget valdes
Marek Bartkowiak. KLEAB säljer sin andel under innevarande år för att enbart satsa på installation och service.
   
1997  KLEAB bildar med Thor Klaveness Thai-Philippine Pub & Restaurang AB.
Ordförande i bolaget var Afrim Krazniqi.
   
1999  Restaurangrörelsen säljs och restaurangbolaget ombildas till ett säkerhetsföretag under namnet
Säkerhetsmontering & Ordningsbevakning i Malmö AB även kallat Säkerhetsmontering AB.
Ny ordförande i bolaget var Andreas Eklund. SÄKOs verksamhet är att tillgodose kunders behov av ett
komplett skydd. D.v.s. Installation av inbrottsskydd såsom rullgaller, gallergrindar, säkerhetsdörrar men
även installation av skyddsfilm, solskydd, markiser m.m.
   
2000  KLEAB Service blir arbetsnamnet på det paraply som numera erbjuder en helhetslösning inom områdena El
och Säkerhet. Thor Klaveness övertar ordförandeposten i Säkerhetsmontering AB. Genom samarbeten med
företag i de olika branscherna El, Larm, kyla, Smide och Lås erbjuds kunderna nu totallösningar för att betjäna
installation och service inom restaurang, industri, byggnad såväl som privat.
Vi ombesörjer leverans av elkraft, kyla, värme m.m. samt helhetslösningar inom larm och säkerhetsområdet.
inklusive ordningsvaktsbevakning.
   
2002  KLEAB kan numera erbjuda bemanning godkända för arbeten på högspänningsanläggningar och
kärnkraftverk.
KLEAB Klaveness Alarm & Elteknikk AS
, Norsk avd. av utenl. foretak registrerat 18 november.
Ombesörjer bemanning av personal i Osloområdet upp till Kongsvinger.
   
2004 Säkerhetsmontering & Ordningsbevakning i Malmö AB likviderat varvid verksamheten numera ingår i
KLEAB.
   
2008 Företaget läggs vilande under bokslutsåret 2008-05-01 t.o.m. 2009-04-30 då Thor Klaveness hjälper till i
Filippinerna. Du kan se mer på www.tribemission.com för att veta mer och bli gärna fadder eller stöd ett projekt.
   
2009 KLEAB fortsätter sin installationsverksamhet som tidigare. 20 år på marknaden den 1 oktober.
2014 Thor Klaveness inhyrd för besiktning och start-up på Sandvik 3, VEAB i Växjö
2020 Thor Klaveness påbörjar pågyggnadsutbildning på YHS Xenter som Elprojektör i samband med sin tjänst som Elektroinstallatör på Oil-Comms elavdelning OCG Elektro i Sunde, Sunnhordaland i Norge.
2021 På grund av ändrade förutsättningar till följd av Coronapandemin flyttar KLEAB sitt huvudkontor till Kristinehamn i Värmland. Vi erbjuder fortsättningsvis service i Skåne men nu i förväg bokade installationer. I gengäld utökar vi vårt verksamhetsområde till Kristinehamn, Karlstad, Arvika och Karlskoga.
 

 

  Klaveness Larm & Elteknik AB Org.Nr: 556358-2211 Klaveness Alarm & Elteknikk AS Norsk avdelning av utenlandsk foretak Org.Nr: 984178123