På den här sidan vill vi visa en del av vår service.
Vi hoppas att Ni ska tycka om vad Ni ser och att det kanske kan få bli till inspiration hur vi kan vara till nytta för Er.

Vi är till för dig endast!

Låt oss få presentera några i teamet:

 

 

Andreas, Glad och uppsluppen

 

 

 

Hans, Den ansvarsfulla

 

 

 Thor, Jobbar dygnet runt

 

 

Vi arbetar inom olika genrer!

 

Olje/bensindepåer

 

 

 

 

SAAB Radarutrustning för mätning av brandfarliga vätskor   

 

 

 

 
 

 

 

Byte av backup för datasystem  

 

Click to resize Click to resize Click to resize

Äldre ledningsnätverk kopplas ihop med nya styrkablar från nytt styrskåp

 

  Högtrycksystem för sprinkleranläggning

Svartvattenpump kopplas   

 

 

Montering av elutrustning

Bostadsrättsföreningar m.m.  

Montering

 

Privat badrum

Brand i elcentral, startade p.g.a. glappkontakt  

Fortsättningen är upp till dig!